ban5

Światowy Dzień Ziemi

 

plakat-2016

 

Scenariusz obchodów

Dnia Ziemi w naszej szkole

22 kwietnia 2016

pod hasłem:

Palący temat - niska emisja”

CELE:

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

PROGRAM OBCHODÓW:

1 GODZ. LEKCYJNA - ZGODNIE Z PLANEM

2 GODZ. LEKCYJNA Astronomiczna lekcja o klimacie (za przygotowanie lekcji odpowiedzialni wychowawcy klas - nauczyciel przyrody służy pomocą i radą).

Z powodu nieobecności p. A. Latacz klasa VI pod opieką p. Pawła Polczyka )

3 GODZ. LEKCYJNA- Kraina Małych Przyjaciół Klimatu, czyli ekologiczne warsztaty edukacyjne i artystyczne nt. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Konkursy plenerowe, quizy oraz zabawy rodzinne. Astronomiczna lekcja o klimacie.- KLASY WYKONUJĄ PLAKATY I ULOTKI O TEMATYCE HASŁA „Palący temat- niska emisja” ( KAŻDY UCZEŃ ZAPEWNIA SOBIE MATERIAŁY PLASTYCZNE POTRZEBNE DO WYKONANIA PLAKATÓW I ULOTEK)

4 GODZ. LEKCYJNA - PREZENTACJA PRAC I ULOTEK NA SALI GIMNASTYCZNEJ

5,6,7,8 GODZ. LEKCYJNA - ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI

UWAGA!!!!

W TYM DNIU WSZYSCY UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ UBRANI NA ZIELONO - ZAPOWIEDZĄ WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE KLAS.

Piosenki do nauki języka angielskiego

 

Poniżej przedstawiamy piosenki używane podczas lekcji w przedszkolu, zerówce i w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcamy do ich wspólnego śpiewania z dziećmi! Wszystkie piosenki pochodzą ze strony youtube.pl, większość z nich z znakomitego kanału Super Simple Songs - polecamy!

Pola Nadziei 2016


Przyszła pora na ciąg dalszy realizacji akcji ,, Pola nadziei” 2015/2016.Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii Pola Nadziei jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

        Jesienią, na terenie naszej szkoły zostały posadzone cebulki żonkili , które w chwili obecnej zakwitły i fakt ten pozwoli nam dokończyć uczniowskie dzieło pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym, które ostatnie dni swojego życia spędzają w hospicjach.

Plan realizacji akcji ,, Pola nadziei”

  • Zbiórka pieniędzy i kwestowanie kalendarzy , balonów i żonkili na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach w dniu 15.04.2016r.

  • Kwestowanie żonkili podczas Pochodu pod hasłem ,, Pola nadziei – datek za kwiatek” w dniu 15.04.2016r.

  • Zbiórka pieniędzy przy kościele Św. Jakuba i przy kościele w Piskorzowie w dniu 17.04.2016r.

 

                                         Pedagog szkolny

                 Agnieszka Solecka - Barbara


Informacja o przerwie wiosennej

 

Drodzy uczniowie i rodzice,

Przerwa wiosenna trwa od 24 marca do 29 marca 2016. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 30 marca 2016 w środę.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w miarę potrzeb (prosimy zgłaszać w formie pisemnej dzieci, które będą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych). W czasie przerwy wiosennej autobus szkolny nie kursuje.

Dzień Drzwi Otwartych

 

17 marca w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pieszycach odbyły się drzwi otwarte. W tym dniu wszyscy rodzice mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w zajęciach lekcyjnych. Szkoła otworzyła swoje drzwi dla rodziców zainteresowanych życiem szkoły. Wszystkie osoby, które w tym dniu gościły na placówce, wzięły udział w warsztatach plastycznych „Wielkanocne inspiracje". Zainteresowanie wykazały również władze gminy, gościliśmy Burmistrza Miasta Pieszyce Panią Dorotę Konieczną-Enozel oraz przedstawiciela Rady Miejskiej Pana Tadeusza Kożucha.

 

 sam 4799

 

Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za tak liczne przybycie i pomoc przy wykonywaniu ozdób wielkanocnych, które uświetniły stoisko szkolne na Gminnym Jarmarku Wielkanocnym w Pieszycach.

 

sam 4858

Witaj wiosno!

 

kapelusz ccccccc Gdy wiosenne słonko
Zbudzi w lesie kwiaty
Lata nad kwiatami
Motylek skrzydlaty
Pachnie koniczynka
Polna róża, dzwonek
Siądę, niech odpoczną
Skrzydełka zmęczone.

 

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny

 

Zapraszamy całą społeczność uczniowską do wspólnych obchodów szkolnego Święta Wiosny.

9.40 – klasowy MASTER CHEF  „Wiosenne pasty śniadaniowe”, gotujemy sami, z przyjaciółmi, z klasą

10.20 – szkolny MASTER CHEF  degustacja pasty wytypowanej przez klasę przez JURY SU i wybór zwycięskiego klasowego smaku, prezentacja „Wiosennej pasty śniadaniowej” przygotowanej przez członków JURY

11.00 – Rozstrzygnięcie konkursu „Kapelusz Pani Wiosny” 

każdy uczeń prezentuje swój kapelusz, indywidualne nagrody

11.20 – Rozstrzygnięcie konkursu „Moja wiosenna klasa”  konkurs klasowy, nagroda dla klasy

11.4512.30  Zajęcia z aktywności ruchowej – ZUMBA, Turniej Tenisa stołowego.

Od 12.30 zajęcia odbywają się wg planu lekcji.

 

Wszystkim życzymy wspaniałych wrażeń. Samorząd Uczniowski.


Zaproszenie

 

Szanowni rodzice

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty 17 marca 2016 roku

 

W programie spotkania:

 

9.30–11.30 – zajęcia szkolne w klasach IVI i oddziałach przedszkolnych przy drzwiach otwartych 

 

11.4013.00  warsztaty plastyczne w grupach wiekowych

„Wielkanocne inspiracje” - wspólne zajęcia z dziećmi

Zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w szkolnej przygodzie z lekcją i działaniami statutowymi.

kaczka png

Rekolekcje marzec 2016

Uczniowie klas I-VI

 

 

10.03.2016

11.03.2016

1,2,3 lekcja

Zajęcia według planu lekcji

 

Zajęcia według planu lekcji

rekolekcje

-godz. 11.00-12.30 - uczniowie biorą udział pod opieką wychowawców

-w tym dniu organizowane są dwa kursy powrotne,

-uczniowie wymagający opieki do godz.15.00 biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

-godz. 10.30-12.30 - uczniowie biorą udział pod opieką wychowawców

-w tym dniu organizowane są dwa kursy powrotne,

-uczniowie wymagający opieki do godz.15.00 biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Page 2 of 29