ban5

hobbit

"Hobbit, czyli tam i z powrotem" opowiada o wyprawie kompanii krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy. W jej skład wchodzą krasnoludy i poczciwy hobbit - Bilbo Baggins. Jest także podróżujący z nimi Gandalf. Bohaterowie ruszają na wielką i niebezpieczną przygodę do Samotnej Góry będącej legowiskiem Smauga Straszliwego, smoka, który niegdyś wygonił stamtąd krasnoludy, przejmując pieczę nad ich bogactwami.

 

Występują:

Ola Błaż (Thorin Dębowa Tarcza)

Bilbo Baggins (Krystian Tułacz)

Gandalf (p. Kamil Nowacki)

Gollum (Witek Sawka)

Krasnoludy: Karol Rydzewski, Nikola Głuch, Julia Iwachów, Szymon Iwachów, Nikola Ostrowska, Michał Prusko, Dawid Stachowski, Martyna Wadas, Paweł Wypych, Julia Brzozowska, Nikola Sawicka

Drzewa: Milena Sawka, Zuzia Szpindor

Krzeczek: Antonina Kajkowska

Pająk: Julcia Janiczek

 

Reżyseria: p. Dagmara Młot

Muzyka: p. Paweł Polczyk

Scenografia: klasa VI


Zaproszenie na apel z okazji Dnia Kobiet


SZANOWNI NAUCZYCIELE!

SZANOWNI UCZNIOWIE!


kwiaty Samorząd Uczniowski w dniu 8. 03. 2017 r. zaprasza wszystkich Wychowawców oraz Uczniów na Uroczysty Apel z okazji Dnia Kobiet, na którym Koło Teatralne zaprezentuje krótki spektakl pt. "Kwiatek dla Ewy". Apel odbędzie się na 3 godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej.  kwiaty

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Samorząd Uczniowski

Marzenie o innej rzeczywistości, czyli Pan Baggins potrafi więcej niż nam się wydaje


Baśnie, bajki, legendy, literatura fantasy to uniwersalne opowieści o walce dobra ze złem, osadzone w wykreowanym przez wyobraźnię świecie, opisanym bogato i szczegółowo. Świat bajek i baśni wyraża tęsknotę za realizacją marzeń - długich podróży, niezwykłych przygód, wędrówek. Świat imaginacji ubarwia szarą rzeczywistość. Na kartach książek fantastycznych możemy być kim tylko zechcemy, posiadamy magiczne właściwości, niespotykane siły. Walczymy z przerażającymi bestiami, duchami, siłami zła.

 

Baśnie, bajki, legendy, literatura fantasy - przenoszą w świat marzeń, w którym to, co niesamowite, staje się możliwe.

 

Poprzez wybór tekstu zawierającego w sobie elementy fantastyczne, podejmowane próby analizy lektury, tworzenie potrzebnej scenografii i kostiumów, utworzenie scenariusza i zaprezentowanie przed publicznością efektów swojej pracy, uczniowie dostają niepowtarzalną szansę rozwijania swoich uzdolnień, poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań, rozwijania możliwości swojej wyobraźni. Wybór tematyki przedstawienia wynika także z zapotrzebowania środowiska szkolnego: rodziców, uczniów i nauczycieli, sprzyja ich oczekiwaniom. Pomysł prowadzenia zajęć teatralnych zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci. Uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora. Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z teatrem, może zaspokoić wśród uczniów rodzącą się tęsknotę za innym światem, pełnym marzeń, uczuć i przeżyć. Obcowanie z teatrem kształtuje estetyczną wrażliwość, wpływa na moralne postawy i zachowania wychowanków. Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do występów na scenie życia. Dlatego za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznaliśmy szkolny teatr. Działalność ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Realizacja programu spełnia kierunki rozwoju szkoły, przedstawione w misji, wizji oraz w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej placówki.

 

A teraz inaczej – zajęcia teatralne prowadzone są w naszej szkole od 2014 roku, spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – grupę tworzą uczniowie klas IV – VI oraz gimnazjum (od początku istnienia naszego teatru skład właściwie jest stały, ulega niewielkim zmianom). Nasi aktorzy to:

Klasa IV:

 • Karol Rydzewski

Klasa V:

 • Ola Błaż
 • Nikola Głuch
 • Julia Iwachów
 • Szymon Iwachów
 • Nikola Ostrowska
 • Michał Prusko
 • Milena Sawka
 • Witek Sawka
 • Dawid Stachowski
 • Martyna Wadas
 • Paweł Wypych

Klasa VI:

 • Julia Brzozowska
 • Julcia Janiczek
 • Zuzia Szpindor
 • Nikola Sawicka
 • Krystian Tułacz

Gimnazjum:

 • Tosia Kajkowska

Dla przypomnienia, zamieszczamy również cele i założenia programu Zajęć teatralnych na rok 2016/2017

Program jest przeznaczony do pracy pozalekcyjnej z dziećmi z klas IV - VI oraz gimnazjum. Został opracowany na rok szkolny 2016/2017. Na jego realizację przewidziano spotkania teatralne w ilości dwóch godzin tygodniowo.

Program wynika także z zapotrzebowania środowiska szkolnego - rodziców, uczniów, nauczycieli i sprzyja ich oczekiwaniom. Realizacja programu spełnia kierunki rozwoju szkoły, przedstawione w jej misji, wizji oraz w planie dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej placówki. W tych dokumentach szkolnych duży nacisk kładzie się bowiem na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także na przygotowanie ich do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

CELE PROGRAMU:

Proponowany program ma na celu:

1.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych: aktorskich, muzycznych, tanecznych plastycznych w zakresie:

 • Doskonalenia wymowy pod względem wyrazistości, barwy i siły głosu;
 • Ćwiczenia pamięci;
 • Wzbogacania sposobów własnej ekspresji;
 • Rozwój muzykalności: poczucia rytmu, wrażliwości na wyraz muzyczny, umiejętności tanecznych;
 • Ożywianie wyobraźni i fantazji w poszukiwaniu rozwiązań plastyczno – technicznych;
 • Rozwijanie ekspresji twórczej, umiejętności wyrażania siebie bez słów, za pomocą mowy ciała, gestów, mimiki twarzy.

2. Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o teatrze i ludziach z nim związanych.

3. Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i organizowania imprez teatralno-artystycznych.

4. Przygotowanie do animowania działalności artystycznej w szkole. Udział w uroczystościach szkolnych – recytacje, przedstawienia, teatrzyki.

5. Wzbudzanie zainteresowań różnorodnymi tekstami kultury wpływającymi na wzbogacanie wiedzy o człowieku, życiu i świecie z perspektywy tradycji i współczesności oraz w kontekście kultury regionalnej.

6. Rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość.

7. Poznanie technik wytwarzania i konstruowania form - tworów kultury duchowej.

8. Doskonalenie umiejętności kluczowych: myślenia twórczego, komunikowania się, współpracy, doskonalenia się.

9. Rozwijanie umiejętności samooceny w zakresie wypełniania powierzonych zadań i ról.

 

Podczas spotkań koła teatralnego największy nacisk kładziony będzie na rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej. Swoje możliwości uczniowie będą prezentowali na scenie, reprezentując szkołę na uroczystościach gminnych oraz podczas uroczystości szkolnych.

 

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 koło teatralne przygotowało apele i uroczystości szkolne:

 • Jak uformować ucznia? - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Rozkwitają pąki białych róż... - apel z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości (we współpracy z p. Angeliką Iwachów)

 SPRAWOZDANIE AUDIOWIZUALNE Z PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PRZEDSTAWIENIA "HOBBIT":

(proszę kliknąć na odnośniku w celu przekierowania do wybranej galerii)

wczesneproby proby
przedstawienie zdjecia

 

 

 

 

Przegląd Kolęd i Pastorałek "Stille Nacht, Holy Night"

 

img 5095 img 5100

 

9 lutego 2017 odbył się w naszej szkole Przegląd Kolęd i Pastorałek "Stille Nacht, Holy Night". Na nasze zaproszenie odpowiedziały dwie szkoły - pieszycka Jedynka oraz Ekologiczna Szkoła Podstawowa z Bielawy. Był również obecny Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kondrat. Przegląd rozpoczął występ przedszkolaków, którzy pod opieką p. Młot zaprezentowali anglojęzyczną kolędę "Snowflake". Uczestnicy zaprezentowali swoje utwory dzięki czemu zebrani mogli ponownie przenieść się w miłą, świąteczną atmosferę. W naszym przeglądzie nie było wygranych i przegranych, wszyscy dostali nagrody i dyplomy. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

 

img 5106  img 5111

 

Zabawa karnawałowa klas IV-VI i gimnazjum

 

W dniu 3 litego 2016 r., w godzinach 16:00 - 18:30, odbyła się zabawa karnawałowa dla klas IV - VI oraz gimnazjum. Najwięcej emocji wzbudził konkurs na najciekawsze przebranie - superbohatera. Jury konkursowe pod przewodnictwem obecnych na imprezie nauczycieli oraz członka SU miało bardzo trudne zadanie, bowiem na zabawę w fantastyczne stylizacje przebrało się wielu uczniów. Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce - Julia Iwachów i Nikola Ostrowska
II miejsce - Karol Rydzewski
III miejsce - Nikola Głuch
20170203 172216
20170203 172259 SAM 6491

 

20170203 172518

Wyróżnienia:
Szymon Iwachów 
Aleksander Zajączkowski

Upominki za udział:
Marta Otwinowska 
Witold Sawka

 

Wszystkim przebranym bardzo dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!

Zerówka dokarmia ptaki

 

ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW

 

DRODZY UCZNIOWIE!!!

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SERDECZNIE DZIĘKUJE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ WYCHOWAWCOM ZA ZAANGAŻOWANIE W ZBIÓRKĘ POŻYWIENIA DLA PTASZKÓW ZIMĄ!!!


ptaszki1 ptaszki2KOCHANI UCZNIOWIE!

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WRAZ Z WYCHOWAWCAMI KLAS, ORGANIZUJE DLA WAS ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ.


karnawal

 

PRZYPOMINAMY, IŻ ZGODNIE Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA, UCZESTNICY DYSKOTEKI PRZEBIERAJĄ SIĘ ZA POSTACI Z FILMÓW - TYLKO UCZNIOWIE PRZEBRANI ZA SUPERBOHATERÓW BĘDĄ BRALI UDZIAŁ W KONKURSKIE!

 

DO WYGRANIA CIEKAWE I CENNE NAGRODY!

 

Dyskoteka odbędzie się 3 lutego 2017 r. (piątek), w godzinach 16:00 - 18:30. Zgody na zabawę w klasach IV - VI i gimnazjum zbiera p. Dagmara.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

SU

Page 2 of 34